Inclusieve speeltuin voor ons allemaal

Afgelopen periode zijn we als bestuur van de Oranjespeeltuin gestart met de ontwikkeling de speeltuin meer toegankelijk te maken voor het samen spelen van  alle kinderen.

De Oranjespeeltuin zet zich elk jaar in om een veilige, groene speeltuin voor kinderen tot 12 jaar. Hiervoor hebben we speeltoestellen, een zand-water speelplaats en organiseren we knutselmiddagen. Ook bieden wij elk jaar vrijkaarten aan aan gezinnen die het financieel niet breed hebben. Maar kinderen en begeleiders in een rolstoel kunnen nog niet overal komen in onze speeltuin en is er genoeg aanleiding om een eigen spel te creëren.

Voorbeeld samen spelen; samen knutselen en ontdekken en samen een speelaanleiding maken.
afbeelding: https://www.natuurspeeltuin.nl/

Na een eerste oriëntatie hebben we een deskundige, Ilse van de Put van de landelijke speeltuinbende, een rapport op laten maken waarin zij een advies geeft over welke mogelijkheden er zijn. Aspecten als: cultuur, speellandschap,  organisatie, faciliteiten en speelkansen zijn opgenomen in dit rapport.

Eén van de adviezen betreft het betrekken van ervaringsdeskundigen en professionals bij de ontwerpfase. Immers zij weten als geen ander welke behoeften er leven bij kinderen en ook volwassenen die hen begeleiden met een ‘beperking’.

We willen daarom samen met vele betrokkenen uit gemeente, organisaties,  scholen  en belangstellenden op zaterdagmorgen 19 juni van 10.00 tot 12.00 uur tijdens een interactieve bijeenkomst, brainstormen over wensen en kansen die de mogelijkheid om samen te spelen vergroot.

Als je erbij wilt zijn, meld je aan via bestuur@oranjespeeltuin.nl

Het belooft een inspiratievolle ochtend te worden.

We hopen je te zien.