ALV van 19 juni gaat niet door

Het bestuur van speeltuinvereniging De Oranjetuin heeft geen aanmeldingen ontvangen voor de Algemene ledenvergadering op 19 juni. Zoals eerder aangekondigd zal de vergadering hierom geannuleerd worden.

Het bestuur gaat ervan uit dat de leden het gevoerde beleid goedkeuren en akkoord gaan met de nieuwe samenstelling van het bestuur.
Wat betreft de bestuursleden: Bas Poiez wordt door Jonathan van Sprang vervangen als penningmeester. Het bestuur is Bas dankbaar voor zijn inzet als penningmeester. Bas blijft de speeltuin ondersteunen.
Eind vorig seizoen hebben we in het bestuur afscheid genomen van Dave Salomons en Christine Theermann. Dave en Christine, bedankt voor jullie inzet voor de speeltuin!