Ledenpassen en ALV 13 april

Voor leden die het lidmaatschap over hebben gemaakt, ligt de ledenpas klaar in de speeltuin. Je kunt je pas onder vermleding van je naam en lidnummer bij de toezichthouder ophalen.

Ook staat de Algemene Leden Vergadering gepland op woensdag 13 april. De avond begint om 20:00 uur en vindt plaats in de speeltuin zelf. In de vergadering bespreken we eventueel ingekomen stukken, het secretarieel jaarverslag en de jaarrekening van 2021. Ook willen we huidige afspraken omtrent openingstijden, prijzen en de verhuur toelichten. Wat betreft het laatste, willen we bijvoorbeeld het creahuisje alleen voor kinderfeestjes gebruikenĀ (met een maximaal aantal volwassenen). De ontwikkelingen m.b.t. inclusievere speeltuin zullen ook besproken worden en uiteraard is er ruimte voor eventuele andere vragen van de leden. We hopen belangstellende leden te zien en te spreken op 13 april!