Algemene Ledenvergadering (ALV) 24 Januari 2018

Op 24 Januari aanstaande vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats in de speeltuin. Aanvang is om 20:00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 2017
 4. Secretarieel jaarverslag
 5. Jaarrekening 2017
 6. Begroting 2018
 7. Investeringen Onderhoud
 8. Vaststellen huishoudelijk reglement
 9. Zondag Openstelling Speeltuin
 10. Benoeming bestuursleden Theermann en Bravenboer
 11. Afscheid bestuursleden Broers en de Bruijn
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Als u als lid van de vereniging de vergaderstukken wenst te ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij penningmeester@oranjespeeltuin.nl .

Het Bestuur

Een nieuwe website

Nu de speeltuin voor de winter gesloten is ligt het werk niet stil. Het bestuur maakt plannen voor het nieuwe speeltuinseizoen. Bovendien wordt de website in een nieuw jasje gestoken.  Graag zien we je binnenkort hier terug.

PS De speeltuin gaat half maart 2018 weer open!

 

Rabobank Coöperatiefonds steunt de speeltuin

Op woensdag 14 juni 2017 was het een feestelijke middag bij Speeltuinvereniging De Oranjetuin. Het was Nationale Buitenspeeldag. Dat was een mooie gelegenheid om het nieuwe speeltoestel, “ de Zandkotter “ in gebruik te nemen. Dit houten bootje is in de zandbak geplaatst en de kinderen kunnen en naar hartenlust mee spelen.

De kinderen Jolie, Bente en Mette mochten de officiële doop van dit scheepje verrichten door er een echte fles tegenaan te laten vallen. Het water uit de fles spoot in het rond en daarmee was de ingebruikname een feit

.

De realisatie van dit project Is mede tot stand gekomen door een bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds. Speeltuinvereniging De Oranjetuin is opgericht in 1958 in de Oranjewijk in Barendrecht en biedt kinderen uit Barendrecht en omgeving een veilige, groene en uitdagende speelplek.